ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมี

ระบบเจาะอัดสารเคมีลงดิน ให้ความมั่นใจทุกจุดที่เจาะว่าปลอดภัยจากปลวก กับ รูปแบบการเจาะที่หลากหลาย ทั้งภายนอก และ ภายในตัวบ้าน สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ในอาคารบ้านเรือน โดยวิธีขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้วยสว่านเจาะหัวเพชรที่แข็งแกร่งและคม สามารถเจาะได้ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อน แกรนิต กระเบื้องเคลือบ พื้นไม้ปาร์เก้ รอยเจาะจะราบเรียบ ไม่แตกกระเทาะ ด้วยวัสดุซ่อมแซมตกแต่งรูเจาะที่มีความพิเศษทั้งชนิดโลหะ และชนิดพีวีซี มีความทนทาน สวยงาม แข็งแรง ให้สีกลมกลืนกับพื้นผิวเดิมมากที่สุด