ระบบเหยื่อล่อต่างๆ

เป็นระบบที่ไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง  และยังเป็นระบบที่ได้รับการนิยมสูงสุดจากผู้ใช้บริการ เพราะมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย  และสามารถกำจัดปลวกให้ตายได้หมดทั้งลัง และสามารถป้องกันปลวกได้ 100 %