170521_187880244571009_2230944_o

11937883_1628891934018736_418279154_n

470543_357443700980372_100001442359375_1013517_296729683_o

473251_357443804313695_100001442359375_1013518_720193827_o

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ. เคมีคอล  แอนด์  เซอร์วิส  เป็นบริษัท ที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการ กำจัดปลวก มด และ แมลงต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์พาหะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้วยนวัตกรรมใหม่ ด้วยสินค้าที่ปลอดภัยต่อ คนและสิ่งแวดล้อม  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ ผ่านการรับรองจากสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี  โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน  ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย

เว็บไซด์  :  www.ua-chemical.com

E-mail  :  ua_chemical@hotmail.com

.

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข