ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ. เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส

MainSlide06

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอ. เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส (U.A.Chemical and Service Limit Partnership)

38/208-9 หมู่บ้าน เค.ซี.รามอินทรา 4  หมู่16

ถนนหทัยราษฏร์ แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

โทร: 02-915-5346 แฟ็ก: 02-915-5125 อีเมล: ua_chemical@hotmail.com

แผนที่

38/208-9 หมู่บ้าน เค.ซี.รามอินทรา4  หมู่16  ถนนหทัยราษฏร์ แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

02-915-5125, 02-915-5346