ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558บรรยายพิเศษ เรื่อง “มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน ด้วยบริการที่ยั่งยืน”
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559 ณ. ห้องสัมมนาศาลาไทย โรงแรมสยามโซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บรรยายพิเศษ เรื่อง “มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน ด้วยบริการที่ยั่งยืน” โดย อาจารย์ พิทักษ์ สุภนันทการ
จัดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2
จัดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2 ชีววิทยา “การจัดการแมลงและระบบเดินท่อป้องกันปลวก”
จัดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2 ชีววิทยา “การจัดการแมลงและระบบเดินท่อป้องกันปลวก” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1
ดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 เรื่อง ชีววิทยาและการจัดการมด แมลง
จัดอบรมสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 เรื่อง ชีววิทยาและการจัดการมด แมลง วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ. โรงแรมแจ๊สโซเทล วิทยากรผู้บรรยาย ให้ความรู้และเทคนิคการจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแก่สมาชิก เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติในงาน อย่างมืออาชีพ
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของบริษัท ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย ครั้งที่ 4
Sport day pest 2016 การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559